top of page

Underrubrik

Hej!

Vi i styrelsen har börjat att planera inför årsmötet som vi kommer att hålla den 18 Mars kl 13:00 i stora salen vid utvecklingscentrum. Enligt våra stadgar vill vi påminna om paragraf 15.

(15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska

till årsmötet ge ett skriftligt yttrande över förslaget. )

Mer information kommer om årsmötet : )

Vill även informera om att valberedningen söker folk till tre olika poster i styrelsen. Är du intresserad hör av dig till Per-Arne Bäck

Årsmöte: Text
bottom of page